na vrh
Poruka na Viber

Boravišna i radna viza za Kanadu

Ostale usluge » Boravišna i radna viza za Kanadu

Nudimo usluge pomoći prilikom pribavljanja boravišne vize za Kanadu. Bez obzira na to da li želite da ostvarite pravo na boravišnu ili radnu vizu za Kanadu, potrebno je da prvo ispunite uslove i podnesete zahtev za izdavanje određene vize, kako za boravak, tako i za rad u Kanadi. Poznavanje uslova za podnošenje zahteva za vizu za Kanadu, kao i pravilno i pravovremeno pounjavanje zahteva su ključni delovi uspešnog početka procesa viziranja pasoša za odlazak, boravak i rad u Kanadi. Napominjemo da se procesuiranje zahteva po bilo kom osnovu u suštini ne razlikuju, ali je takođe svaki slučaj jedinstven i zahteva profesionalan i ozbiljan pristup ukoliko očekujete pozitivan ishod.

Vize za Kanadu

Poverite nam najteže zadatke

Kao i svaki početak, i početak prosesa traženaj vize za Kanadu je težak. Potrebno je, pored dobre volje imati i snage i strpljenja da saznate sve pojedinosti, od kojih neke mogu u velikoj meri uticati na sam proces. Ukoliko niste sigurni kako ili odakle da počnete, kontaktirajte nas i mi ćemo vas voditi kroz proces dobijanja vize za Kanadu do samog kraja. Daćemo vam uputstva šta i kada da prikupite i dostavite od dokumentacije, pribavićemo neophodna dokumenta i, u slučaju potrebe, popuniti ih zajedno sa vama.

Uštedite vreme i novac

U svakom slučaju jenajbolje je da se obratite našim stručnim konsultantima za pomoć oko podnošenja zahteva za boravišnu ili radnu vizu za Kanadu. Polovični, nepotpuni ili pogrešno popunjeni zahtevi, bilo da su uz kompletnu traženu dokumentaciju ili ne, obično budu odbijeni, čime ste izgubili i vreme i novac. Onda imate opciju da odustanete ili da ceo proces počnete od početka u šta morate uložiti dodatno vreme i novac.

U agenciji FLASH Konsalting rade stručnjaci koji vam mogu do detalja objasniti ceo proces, od početka do kraja uz usluge popunjavanja obrazaca za podnošenje zahteva za boravišnu ili radnu vizu za Kanadu.

Napomena:

Viziranje pasoša za odlazak u Kanadu se radi u Beču, a prijava i popunjavanje zahteva se radi u nekoliko koraka i to online. Relativno komplikovana procedura podnošenja zahteva i ispunjavanja uslova, često se ispostavi kao veliki problem za ljude koji nemaju iskustva.