na vrh
Poruka na Viber

Boravišne i radne dozvole

Trudimo se, koliko je moguće, da svojim uslugama razjasnimo i pokrijemo sve aspekte zakona koji određuju tok procesa traženja i pribavljanja boravišne i radne dozvole za strance u Srbiji. Naše usluge kreću od prijema vašeg zahteva, saveta i konsultacija, preko prikupljanja nephodne dokumentacije, pa sve do konačnog odobravanja boravišne ili radne dozvole za strance u Srbiji.

Sa vama smo tokom celog procesa, aktivno učestvujući u svakom delu u kome možemo nešto učiniti, da vama olakšamo celu proceduru.