na vrh
Poruka na Viber

Likvidacija firmi

Osnivanje firmi » Likvidacija firmi

Zakonom je propisano da je postupak likvidacije moguć samo ako privredni subjekt nema neizmirenih dugovanja prema poveriocima.  Međutim, moguće je likvidirati privredno društvo u izuzetnim slučajevima kada se za to steknu zakonski uslovi.

Agencija za konsalting, FLASH Beograd, pruža usluge likvidacije svih vrsta pravnih subjekata. iskustvo i znanje nam omogućava da likvidacije uradimo veoma brzo i uvek u korist klijenta.

  • likvidacija preduzeća, (d.o.o. , d.d , o.d. , k.d. );
  • likvidacija preduzetničkih radnji;
  • likvidacija svih vrsta udruženja;
  • likvidacija sportskih organizacija;
  • likvidacija ustanova socijalne i zdravstvene zaštite;
  • likvidacija predstavništava i poslovnih jedinica;