na vrh
Poruka na Viber

Osnivanje preduzetničke radnje

Osnivanje firmi » Osnivanje preduzetničke radnje

(Zanatske radnje, agencije za konsalting, turističke agencije, ugostiteljski objekti, STR, SZR, saloni, kafići, advokatske kancelarije, servisi, apoteke, lekarske ordinacije, veterinarske ambulante, rehabilitacioni centri, i td.)

 

Osnovna usluga pri osnivanju preduzetničke radnje

Osnovna usluga u cilju osnivanja preduzetničke radnje za državljane i strance u Srbiji podrazumeva:

 • pribavljanje potrebne dokumentacije;
 • izrada registracione prijave sa odgovarajućim obrascima;
 • prijava osnivanja  preduzetnika u APR-u;
 • preuzimanje Rešenja u APR-u;
 • izrada pečata.

 

Kompletna usluga pri osnivanju preduzetničke radnje

Kompletna usluga u cilju osnivanja preduzetničke radnje za državljane i strance u Srbiji podrazumeva dodatne aktivnosti:

 • izbor optimalnog poslovnog imena, (prvi korak u marketinškom nastupu firme), provera slobodnog naziva u registru;
 • uputstvo pri izboru optimalne pravne forme budućeg privrednog;
 • izbor optimalne pretežne delatnosti,
 • paušalno oprezivanje,
 • izbor najpovoljnijeg sedišta firme, (izrada ugovora o zakupu poslovnog prostora).
 • pribavljanje rešenja nadležnih gradskih ili republičkih inspekcija kao uslov za otpočinjanje određenih delatnosti;
 • prisustvo u poslovnoj banci pri otvaranju tekućeg računa (uključuje izradu OP obrasca, odabir banke, popunjavanje obrazaca i tekuću proceduru);
 • PDV prijava u nadležnoj poreskoj upravi;
 • prijava Fondu PIO;
 • prijava nadležnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje, (pribavljanje zdravstvene kartice);
 • konsalting za knjigovodstvene usluge i dalje poslovanje.

 

PROMENE KOD PREDUZETNIKA

 • promena delatnosti;
 • promena sedišta;
 • promena usled smrti preduzetnika,
 • promena/imenovanje poslovođe preduzetničke radnje;
 • prijava početka/prekida obavljanja delatnosti (privremeni prekid obavljanja delatnosti);
 • promena naziva radnje;
 • promena pravne forme preduzetničke radnje (obezbeđivanje pravnog nasleđivanja između preduzetnika i d.o.o.);
 • registracija ili brisanje izdvojene poslovne jedinice preduzetničke radnje;
 • likvidacija i brisanje preduzetničke radnje iz Registra APR-a.