na vrh
Poruka na Viber

Povraćaj poreza iz Nemačke

Ostale usluge » Povraćaj poreza iz Nemačke

U Nemačkoj fiskalna godina traje od 1. januara do 31. decembra. Prema nemačkom zakonu, strani zaposleni sa jednim izvorom prihoda sa poreskom klasom 1 ili 4 (Steuerklasse 1 ili Steuerklassenkombination 4/4) nisu u obavezi da podnose poreske prijave.

Prema nemačkom saveznom zavodu za statistiku u 2013. prosek povrata poreza bio je 935 evra po poreskom obvezniku. Da biste uživali u pogodnostima povraćaja poreza, morate da podnesete poresku prijavu.

Povraćaj poreza iz Nemačke - Besplatan proračun

Kada morate da podnesete poresku prijavu

Morate da podnesete poresku prijavu ako:

  • želite da dobijete povraćaj poreza
  • vodite sopstveni biznis ili ste imali prihod od samozapošljavanja ili freelancinga;
  • ste dobili poziv od poreske uprave (Finanzamt) i od vas se traži da podnesete svoju poresku prijavu iz bilo kog razloga;
  • ste radili za više od jednog poslodavca u poreskoj godini i novi poslodavac nije uzeo u obzir podatke o prihodu od prvog poslodavca (slovo "S" u redu 2 u vašem Lohnsteuerbescheinigung);
  • ste bračni par sa poreskom klasom 3/5;
  • ste primali više od 410 evra godišnje na ime naknade zarade (npr. bolest, kratkoročni rad ili roditeljsko odsustvo, itd.);
  • Ako imate dodatni prihod iznad sume od 410 € u poreskoj godini (npr. izdavanje stana ili samostalna delatnost);

Važna informacija:

U slučaju da morate da podnesete poresku prijavu za prethodnu godinu, morate je podneti do 31. maja tekuće godine.

Detaljnije informacije o tome ko je dužan da podnese nemačku poresku prijavu možete saznati ako nas pozovete ili kontaktirate porukom.

Rokovi za podnošenje zahteva za povraćaj poreza

Može se podneti zahtev za povraćaj poreza na kraju fiskalne godine, a najkasnije u roku od 4 godine od kraja određene fiskalne godine. Treba imati na umu da je ljudima u Nemačkoj dozvoljeno da podnesu zahtev za povraćaj poreza samo 4 godine. Na primer, može se podneti zahtev za povraćaj poreza za 2019. godinu do 31. decembra 2023. godine.

Šta vam je potrebno za povraćaj poreza iz Nemačke

Potvrda o primanjima - Lohnsteuerbescheinigung

Lohnsteuerbescheinigung je zvanični dokument koji potvrđuje iznos vašeg prihoda i pokazuje iznos odbijenih poreza. Dokument izdaje vaš poslodavac na kraju svake poreske godine.

Treba znati da se svi podaci sa potvrde šalju lokalnim vlastima. Kao rezultat toga, potrebno je da imate potvrdu da biste dobili povraćaj poreza, podneli poresku prijavu ili potvrdili iznos prihoda da biste dobili pomoć i beneficije.

Koji podaci se mogu naći u Lohnsteuerbescheinigung?

Postoje dva glavna dela. Prvi uključuje vaše lične i poreske podatke. Drugi je grafikon sa informacijama o vašoj plati, crkvenim i drugim porezima, kao i uplatama socijalnog osiguranja.

Kada treba da dobijete potvrdu o primanjima?

Prema zakonu, poslodavac mora da izda potvrdu pre 28. februara, nakon završetka kalendarske godine. U većini slučajeva, vaš računovođa ili odeljenje ljudskih resursa će poslati potvrdu do kraja godine. U slučaju da ga još uvek niste dobili, potrebno je da podnesete zahtev za dobijanje Lohnsteuerbescheinigung.

Poseban broj se koristi da bi vaš sertifikat bio jedinstven i povezan sa vama: zove se eTIN. Ovaj broj se sastoji od vašeg imena, datuma rođenja i nekoliko drugih brojeva.

Ukoliko imate pitanja oko povraćaja poreza iz Nemačke kontaktirajte nas i odgovorićemo u najbržem mogućem roku.