na vrh
Poruka na Viber

Produženje boravišne i radne dozvole

Boravišne i radne dozvole » Produženje boravišne i radne dozvole

Kao i sve dozvole za strance u Srbiji, tako i boravišna i radna dozvola imaju svoj rok trajanja, odnosno važenja. Dozvola za boravak i rad se produžava ako su u momentu podnošenja zahteva za produženje ispunjeni uslovi za njeno izdavanje, odnosno produženje trajanja.

Zahtev za produženje dozvole za rad podnosi se najranije 30 dana, a najkasnije pre isteka roka važenja prethodne dozvole.

Procedura produženja boravišne i radne dozvole se delimično razlikuje od procedure prvog podnošenja zahteva za vizu, ali uslovi produženja boravišne i radne dozvole za stance u Srbiji moraju biti ispunjeni. Jedan od uslova uspešnog produženja boravišne i radne dozvole u Srbiji je i pravpvremeno podnošenje zahteva.

Produženje radne dozvole u Srbiji

Ukoliko je prva boravišna ili radna dozvola bila izdata na osnovu zadovaoljavanja kriterijuma i po osnovu koji je bio validan u tom trenutku, a ništa se u momentu podnošenja zahteva za produženje nije promenilo, obično znači da će dozvola, bilo da je boravišna ili radna, biti odobrena u narednom periodu važenja.

Međutim, ukoliko se situacija promenila ili će se značajno promeniti pred kraj važenja privremeno izdate boravišne ili radne dozvole (promena statusa, promena poslodavca, radnog mesta ili slično), svi ti dodatni faktori se moraju uzeti u obzir i postupanje prilikom zahtevanaj produženja boravišne i radne dozvole za strance mora biti u skladu sa novonastalim uslovima.

Jednostavnije rečeno, ako želite da produžite boravišnu ili radnu dozvolu u Srbiji, morate to uraditi uzimajući u obzir sve promene. U ovom slučaju je najbolje zatražiti pomoć stručnajka za imigracione poslove, koji će znati šta i kako da uradite, koju dokumentaciju treba priložiti u skladu sa promenjenim uslovima pod kojima tražite produženje boravišne i radne dozvole u Srbiji.

Ukoliko imate nedoumice u vezi sa najboljim postupanjem u cilju produženja radne i boravišne dozvole u Srbiji, kontaktirajte nas i saznajte više o našim mogućnostima i vrstama pomoći koje možemo ponuditi.