na vrh
Poruka na Viber

Dozvole za strance u Novom Sadu

Ostale usluge » Dozvole za strance u Novom Sadu

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA STRANCE NOVI SAD

FLASH KONSALTING pruža usluge pomoći strancima za dobijanje boravišne i radne dozvole i u Novom Sadu.

Boravišna dozvola je osnov ostvarivanja svih ostalih prava stranaca, kako u Srbiji, tako i u Novom Sadu. Bez boravišne dozvole se ne može dobiti radna dozvola niti boraviti u Srbiji duže nego što je to predviđeno za strance kao turiste.

Boravišna dozvola se može zatražiti po osnovu osnivanja firme i u Novom Sadu za šta nije neophodno investirati bilo koji iznos novca. Strancima u Srbiji je dozvoljeno osnivanje firme i sa samo jednim zaposlenim, odnosno vlasnikom kao zaposlenim. Stranac koji osniva firmu u Srbiji potpisuje ugovor o radu sa svojom firmom, čime dokazuje da mu je to izvor prihoda za život u Srbiji i na taj način ostvaruje uslov za dobijanje boravišne, a kasnije i radne dozvole.

Da biste ostvarili pravo na boravišnu dozvolu u Srbiji, ne morate boraviti u zemlji u preiodu čekanja na odobrenje boravišne dozvole. Potrebno je da dođete u Srbiju 2 puta u roku od 30 dana i možete dobiti prebivalište u Srbiji.

Nakon što se licu, kao podnosiocu zahteva odobri boravišna dozvola u Novom Sadu, može se započeti procedura za podnošenje zahteva za članove uže porodice u cilju spajanja porodice. Za dobijanje boravišne dozvole u Novom Sadu za članove porodice se čeka oko 45 dana od dana predaje zahteva.

Stalni boravak u Srbiji stranac može zatražiti nakon 5 godina boravka sa privremenom dozvolom. Ukoliko uslovi koji su propisani zakonom postoje, skoro je sigurno da će se strancu nakon 5 godina boravka odobriti trajna boravišna dozvola.

Cena usluga pomoći oko boravišne dozvole

Naše cene stručnih konsultacija i pomoći oko pribavljanja boravišne dozvole za strance u Novom Sadu su vrlo konkurentne i povoljne. Pozovite nas i uverite se u naš profesionalni odnos i efikasnost. Naš tim pravnika je tu za vas i učiniće sve što je moguće da u skladu sa zakonom ostvarite svoja prava u Srbiji.

RADNA DOZVOLA ZA STRANCE NOVI SAD

Radna dozvola je dokument koji strancu daje pravo da legalno radi u Srbiji, pod uslovom da stranac ima osnov za izdavanje boravišne dozvole koja mu omogućava da boravi u Srbiji i da obavlja posao u skladu sa propisima.

Za radnu dozvolu koja se traži po osnovu zaposlenja u stranoj ili domaćoj firmi u Srbiji mora se utvrditi ko strancu poverava obavljanje poslova i obezbeđuje radno mesto, kao i vrsta posla koji će stranac obavljati. Dakle, poslodavac koji zapošljava stranca kao radnika u Srbiji mora biti aktivno uključen u proces pribavljanja radne dozvole za radnika. Ukoliko želite da, kao poslodavac u Novom Sadu, radniku iz inostranstva pomognete u pribavljanju radne dozvole, skoro sav posao mi možemo uraditi za vas.

Prikupljanje dokumentacije, provera zakonskih propisa i ugovora o radu, kao i podnošenje dokumentacije može biti deo naše usluge.

Ako nemate vremena ili niste sigurni kako da pripremite i podnesete zahtev za radnu dozvolu za radnika u Novom Sadu, pozovite nas i mi ćemo sve to rado učiniti za nas.

Kao i cena usluge pomoći za pribavljanje boravišne dozvole, i cena naših usluga u procesu dobijanja radne dozvole je veoma konkurentna i povoljna. Pozovite nas i dogovorite sigurno najbolje usluge pomoći oko boravišnih i radnih dozvola za strance u Srbiji i Novom Sadu.