na vrh
Poruka na Viber

Ostale usluge

Agencija FLASH Konsalting pruža i usluge prevođenja, sudskog tumačenja na više od 26 svetskih jezika. Između ostalog, nudimo i pomoć našim državljanima u vezi sa ostvarivanjem prava na povraćaj poreza iz Nemačke, pomoć oko podnošenja zahteva za boravišne i radne vize za Nemačku, kao i pravne savete u vezi sa pravilnim pristupom u prikupljanju dokumentacije za odlazak na školovanje, specijalizacije ili lečenje u inostranstvo.