na vrh
Poruka na Viber

Osnivanje zdravstvenih ustanova

Osnivanje firmi » Osnivanje zdravstvenih ustanova

Ustanove zdravstvene zaštite se registruju kao pravna lica i na njih se primenjuju zakonske odredbe o registraciji pravnih lica.

(Dom zdravlja, apotekarska ustanova, specijalna bolnica, klinika, ...)

 

Osnovna usluga u cilju osnivanja ustanova zdravstvene zaštite

Osnovna usluga u cilju osnivanja ustanova zdravstvene zaštite za državljane i strance u Srbiji podrazumeva:

 • pribavljanje potrebne dokumentacije;
 • izrada osnivačkog akta ustanove;
 • izrada statuta ustanove;
 • izrada registracione prijave sa odgovarajućim obrascima;
 • prijava osnivanja ustanove nadležnom registru;
 • preuzimanje Rešenja u nadležnom registru;
 • registracija ustanove u Republičkom zavodu za statistiku, potvrda o matičnom broju,
 • registracija ustanove u filijali poreske uprave, potvrda o poreskom broju, PIB ustanove,
 • izrada pečata.

 

Kompletna usluga u cilju osnivanja ustanova zdravstvene zaštite

Kompletna usluga u cilju osnivanja ustanova zdravstvene zaštite za državljane i strance u Srbiji podrazumeva:

 • Organizacija osnivačke skupštine ustanove, (nacrt statuta, organi ustanove, ciljevi osnivanja, izrada zapisnika);
 • izbor optimalnog poslovnog imena, (prvi korak u marketinškom nastupu), provera slobodnog naziva u registru;
 • uputstvo pri izboru delatnosti;
 • izbor najpovoljnijeg sedišta firme, (izrada ugovora o zakupu poslovnog prostora).
 • pribavljanje rešenja nadležnih gradskih ili republičkih inspekcija kao uslov za otpočinjanje delatnosti;
 • prisustvo osnivačkoj skupštini ustanove;
 • prisustvo kod notara pri overi dokumentacije;
 • prisustvo u poslovnoj banci pri otvaranju tekućeg računa i uplati osnovnog kapitala,
 • (uključuje izradu OP obrasca, odabir banke, popunjavanje obrazaca i tekuću proceduru);
 • prijava Fondu PIO;
 • prijava nadležnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje, (pribavljanje zdravstvenih kartica);
 • konsalting za knjigovodstvene usluge i dalje poslovanje.