na vrh
Poruka na Viber

Spajanje porodice u Srbiji

Boravišne i radne dozvole » Spajanje porodice u Srbiji

Svaki strani državljanin, koji ispunjava uslove u Republici Srbiji ima pravo na spajanje porodice. Spajanje porodice se mora posebno zahtevati od nadležnih institucija, uglavnom se brzo rešava, ali se ponekad desi da može biti mnogo komplikovanije nego što na prvi pogled izgleda.

Svaki stranac koji živi i radi u Srbiji može samostalno podneti zahtev za spajanje porodice, za šta je neophodno prikupiti određenu dokumentaciju i obrasce, popuniti i priložiti sve što traže nadležne institucije. Specifičnost uslova, dodatna dokumentacija i razumevanje zakonske procedure za spajanje porodice, ovaj proces može produžiti i oduzeti vam poprilično mnogo vremena i izazvati stres i frustracije.

Spajanje porodice za strance u Srbiji - Boravak za strance u Srbiji

Agencija FLASH Konsalting strancima pruža usluge koje će olakšati ceo proces, uštedeti vreme i novac, a stranim državljanima koji žive u Srbiji i njihovim porodicama u inostranstvu omogućiti da iskoriste pravo na spajanje porodice koje po zakonu imaju. Naše usluge pokretanja i praćenja procesa spajanja porodice sve do njegovog okončanja podrazumevaju proveru osnova i uslova po kojima se spajanje porodice traži, prikupljanje dokumentacije, popunjavanje svih obrazaca i usmeravanje klijenta na određene institucije u određenim koracima u procesu.

Šta sve možemo od usluga ponuditi u cilju spajanja porodice možete saznati telefonskim pozivom ili slanjem poruke korišćenjem podataka na stranici kontakt.

Uslovi za spajanje porodice za strance u Srbiji

Spajanje porodice, odnosno privremeni boravak članova porodice po osnovu spajanja porodice može se odobriti u tri slučaja:

  • Strancu koji je član uže porodice državljanina Republike Srbije
  • Strancu koji je član uže porodice stranca sa odobrenim privremenim boravkom ili stalnim boravkom u Srbiji
  • Strancu koji je član uže porodice licu kome je u Republici Srbiji odobren azil

Pod užom porodicom podrazumevaju se supružnici, vanbračni partneri, njihova deca, bilo da su rođena u braku ili izvan njega, kao i usvojena deca do 18 godina života koja trenutno nisu u braku.

Krug osoba koje se mogu smatrati užom porodicom može biti i proširen ukoliko te osobe zavise od porodične brige u zemlji porekla ili ako ne mogu da podmire svoje potrebe zbog zdravstvenog stanja u čemu su oslonjeni na podnosioca zahteva za spajanje porodice.

Opšti uslovi za odobrenje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice podrazumevaju podnošenje ličnih dokumenata i prijavu adrese. Da bi se zahtev za spajanje porodice odobrio, mora postojati i dokaz o postojanju sredstava za izdržavanje zavisnih lica tokom boravka i dokaz o zdravstvenom osiguranju. Dokaz o uplati administrativne takse za podnošenje zahteva je takođe obavezan.